HelpDesk 2018.3.02
Aplikace je určena jen pro zákazníky Hi-Tech Services, spol. s r.o. s uzavřenou SLA smlouvou.

Hi-Tech Services, spol s r.o.

Hlinky 27
603 00 Brno
tel.: +420-543 234 017
fax:+420-543 234 020

Telefon: +420-543 234 017
Email: hts@hts.cz
WWW: https://helpdesk.hts.cz/